Eko ambalaža, eko oznake i benefiti recikliranja koje poštujemo

Sadržaj

Zaštita životne sredine je tema sa kojom se suočavamo na svakodnevnom nivou, zbog činjenice da smo kao ljudska vrsta ugrozili planetu sopstvenim navikama, nemarnim postupcima i neodgovornim ponašanjem prema okolini. Ipak, koliko ima štete – toliko ima i načina da se ona zaustavi.

Jedan od vidova zaštite životne sredine je eko amabalaža, koju poseduju mnogi proizvodi namenjeni svakodnevnoj upotrebi, a čiji su proizvođači i potrošači vrlo osvešćeni u pogledu značaja korišćenja biorazgradivih materijala.

U duhu zaštite okoline, brige o planeti i odgovornosti prema svojim potrošačima, Imlek je svoje Balans+ proizvode upakovao u eko ambalažu koja je u saglasnosti sa zakonima prirode. Priroda je deo nas, mi smo deo nje – i to je ono što nas obavezuje na odgovorno ponašanje prema okolini u svim sferama svojih aktivnosti.

Šta je eko ambalaža, zašto je značajna njena upotreba i kako je našla svoje mesto u našoj Balans+ priči, saznajte u narednim redovima.

Šta je eko ambalaža?

Eko ambalaža je najvažnija odlika ekološki podobnih proizvoda i “najzdravija” alternativa gotovo svim drugim tipovima ambalaže. U pitanju je ambalaža koja ne šteti prirodi jer je izrađena od materijala koji su biorazgradivi.

Osim termina eko ambalaža, u upotrebi su i eko dizajn, zeleni dizajn, održivi dizajn i dizajn zaštite životne sredine – a svaki od njih se koristi u cilju isticanja važnosti korišćenja ekolokški prihvatljivih materijala za pakovanje proizvoda.

Pakovanje je neodvojivi deo jedne proizvodne linije čija je svrha da omogući praktičnu i adekvatnu manipulaciju proizvodom, počevši od skladištenja i transporta do kupca, pa sve do upotrebe od strane krajnjeg korisnika.

Ipak, krajnji subjekt do koga ambalaža proizvoda dospeva je sama priroda, zbog čega je važno da svako pakovanje proizvoda ispunjava određene kriterijume kako bi se moglo nazvati ekološkom ambalažom.

Ikonice oznaka za recikliranje

Koje kriterijume mora da ispunjava eko ambalaža?

Ekološka amabalaža mora da ispuni stroge kriterijume kako bi se moglo smatrati da nije štetna po životnu sredinu.

Prvi se odnosi na to da eko ambalaža mora biti izrađena od prirodnih materijala, i to u manjim količinama, što smanjuje celokupnu masu ambalaže u odnosu na drugu vrstu ambalaže. Na ovaj način se izbegava i upotreba toksičnih materijala.

Ovakva pakovanja moraju da odgovore i na zdravstvene kriterijume, zbog čega je važno da budu termički sterilisana, otpakovana tek pred samo pakovanje proizvoda, i to nakon laboratorijski potvrđene ispravnosti materijala.

Materijal eko ambalaže mora biti biorazgradiv i podložan reciklaži, kako nakon korišćenja proizvoda samo pakovanje ne bi bilo teret prirodi. Takođe, konkretno eko pakovanje se koristi samo jednom, kako ne bi bilo negativnh uticaja na kvalitet proizvoda.

Jednom kad prestane da se koristi, ambalaža ne bi smela da ugrožava prirodu, ali ni kvalitet samog proizvoda koji se u njoj nalazi do same upotrebe, pa je jasno da je proces proizvodnje eko ambalaže izuzetno zahtevan i strog u pogledu kriterijuma koje treba ispuniti.

Iako smo naveli one glavne – zdravstvene i ekološke karakteristike eko ambalaže, treba imati na umu da eko pakovanje proizvoda mora da odgovori i na brojne zakonske, ekološke i marketinške kriterijume, što dodatno usložnjava proces – ali i garantuje pogodnost pakovanja u ekološkom smislu.

Zašto je papirna ambalaža bolja opcija u odnosu na druge tipove pakovanja?

Problem zaštite životne sredine jedan je od osnovnih faktora zbog kojeg se, ekološki odgovorne kompanije, sve više opredeljuju za papirne ambalaže u koje pakuju svoje proizvode.

U skladu sa ekološkim principima, težimo ka tome da papirna ambalaža postane važan deo celokupnog identiteta naših proizvoda, što sa Balans+ proizvodima uspešno ostvarujemo. Na taj način doprinosimo smanjenju zagađenja vazduha, vode i zemljišta, kao i očuvanju estetske dimenzije čiste i zdrave životne sredine.

Kartonska i papirna ambalaža se javljaju kao najprihvatljivije opcije za ekološko pakovanje proizvoda. Njihove prednosti su mnogobrojne: oba materijala su laka, imaju dobra mehanička svojstva, lako se oblikuju i što je najvažnije u kontekstu zaštite životne sredine – lako se razgrađuju.

Eko ambalaža se izražuje uz korišćenje savremene tehnologije koja predupređuje mane ovih materijala (zapaljivost i osetljivost na vlagu), tako da se na kraju procesa proizvodnje jednog kartonskog ili papirnog pakovanja dobija višeslojna ambalaža potpuno bezbedna i praktična za korišćenje.

Istovremeno se vodi računa o tome da ovakva ambalaža ni na koji način ne utiče na kvalitet proizvoda, što je dodatno čini pogodnom za upotrebu i pakovanje bilo koje namirnice ili napitka.

Naravno, kvalitet eko ambalaže uslovljava i veći kvalitet papira i kartona koji se koriste za izradu pakovanja, a oni se javljaju u različitim dimenzijama, oblicima i formama, počevši od papirnih kesa, preko kartonskih kutija do kartonskih flašica za jogurt i slične napitke.

Oznaka za recikliranje

Koje funkcije ostvaruje eko ambalaža?

Funkcije koje ostvaruje ambalaža su mnogobrojne, i mogu se posmatrati sa više različitih aspekata.

Prva funkcija ambalaže je komercijalna, koja ima prodajnu i informativnu dimenziju. Prodajna funkcija se realizuje kroz oblik ambalaže, koji mora biti praktičan i lako upotrebljiv, zatim kroz način na koji je ambalaža izložena na policama maloprodajnih objekata.

U tom smislu je važna laka identifikacija proizvoda – po boji, obliku ili logotipu proizvoda koji potrošač lako prepoznaje među svim drugim proizvodima iz ponude. Ovde važnu ulogu igra psihološko dejstvo, koje je usko vezano za marketinšku funkciju ambalaže.

Marketinška funkcija ambalaže se ogledu svemu onom što kupca privuče da kupi određeni proizvod, i da se odluči za tačno određeno pakovanje u odnosu na sva druga ponuđena. Kako je ambalaža proizvoda ta koja komunicira sa potrošačima pre onog što se nalazi u njoj, moglo bi se reći da je upravo pakovanje “tihi prodavac” datog proizvoda.

Funkcionalna upotreba je još jedan važan aspekt sa koga se ambalaža posmatra. Važno je da se ona jednostavno otvara i zatvara, da je laka za rukovanje i po mogućnosti ergonomski prilagođena.

Važno je pomenuti i funkciju držanja i distribucije proizvoda, koja se ogleda u tome da ambalaža deifiniše upakovani proizvod u pogledu oblika, težine i količine, a samim tim ga štiti i od rasipanja. Put proizvoda od proizvođača do krajnjeg korisnika je dug, a zadatak ambalaže je da sadržaj pakovanja u tom procesu očuva u najvećoj meri, čuvajući njegove kvalitete.

Koliko je važna distributivna funkcija, najbolje se vidi u međunarodnoj trgovini, koja podrazumeva transport robe na veliku udaljenost, vrlo često u uslovima koji nisu tako “nežni” prema ambalaži. U cilju očuvanja prvobitnog kvaliteta proizvoda, ambalaža mora da bude dovoljno kvalitetna i čvrsta kako bi ostvarila i ovu funkciju.

Kako eko ambalaža ostvaruje sve navedene funkcije?

Sve veći broj propisa na međunarodnom nivou predviđa upotrebu eko ambalaže od prirodnih materijala. Takvu praksu su u svoje poslovanje uveli i mnogi veliki brendovi i kompanije, dajući tako pozitivan primer kako proizvođačima, tako i potrošačima proizvoda.

Kvalitetna eko ambalaža je dovoljno čvrsta da ostvari svoju distributivnu funkciju, a ujedno je jednostavna za manipulaciju čime ispunjava svoju praktičnu funkciju. Takođe, pogodan je teren za kreiranje specifičnih vizuelnih identiteta proizvoda, čime se ostvaruje i marketinška funkcija eko ambalaže.

Međutim, kako se prepoznaje ekološka ambalaža?

Eko oznake koje identifikuju eko ambalažu

Ekologija je ima važne, pretežno univerzalne oznake koje upućuju na na karakteristike same ambalaže, kao i na odgovorno ponašanje potrošača prema prirodi. Eko oznake su najlakši način za prepoznavanje eko ambalaže, a za njihovo tumačenje vam je potrebno malo predznanje koje poredstavljamo u narednim redovima.

U zavisnosti od toga da li se predmet može reciklirati, kako se odlaže i da li je izrađen od recikliranog materijala, na ambalaži su istaknuti neki od sledećih simbola.

Zelena tačka sa strelicom

Ova oznaka je vrlo česta na ambalaži, ali ona ne znači nužno da se abalaža može reciklirati. Ona ustvari označava da je proizvođač datog proizvoda finansijski doprineo oporavku i recikliranju ambalaže u Evropi. Samim tim, oznaka se koristi kod proizvoda čije su poreklo evropske zemlje.

Mobiusova petlja sa strelicama u obliku trokuta

Ova oznaka govori da je ambalaža podložna reciklaži, ali ne i da je sam objekat recikliran ili da će biti prihvaćen u svim sistemima koji prikupljaju materijale za recikliranje. Ovaj simbol se često koristi da bi se ukazalo na to da ambalaža sadrži određeni procenat recikliranog materijala.

Zelena kružna strelica

Zelena kružna strelica na ambalaži upućuje poziv na akciju svojim potrošačima, koji glasi: Recikliraj! Ovaj simbol predstavlja samoodrživost procesa recikliranja, a postoji i njegova varijacija koja sadrži srce, čime se naglašava pozitivan učinak recikliranja.

Ne zagađuj okolinu, čuvajmo prirodu

Ovu oznaku ćete lako prepoznati po krugu unutar koga je prikazana osoba koja baca otpad u korpu za otpatke. Originalan naziv simbola je “ The Tidyman”, što označava upravo osobu koja se brine o svojoj okolini, bacajući upotrebljenu ambalažu na za to predviđena mesta. Iako sam simbol nije povezan sa recikliranjem, važan je jer ukazuje na važnost brige o životnoj sredini.

Balans jogirt ekološka ambalaža

Balans+ proizvodi – ekološka svest odgovornost prema okolini

Svest o očuvanju životne sredine našla je svoje mesto i kod proizvođača jedinog klinički ispitanog jogurta na tržištu, čija se pozitivna zdravstvena dejstva ogledaju u doprinosu normalnom funkcionisanju najvažnijih procesa u organizmu.

Balans+ proizvodi dokazano doprinose ubrzanju metabolizma, jačanju imuniteta, rešavanju problema sa varenjem, a osim što su neizostavan deo ukusnog doručka i svakog zdravog obroka, ujedno su prijateljski nastrojeni prema prirodi u pogledu svoje ambalaže.

Višeslojna kartonska ambalaža čuva kvalitet i svežinu proizvoda, ujedno pružajući potrošačima najbolje iskustvo konzumiranja jogurta.

Balans+ ambalaža je izrađena od prirodnih materijala iz obnovljivih izvora, koji se jednostavno razgrađuju i stoprocentno recikliraju. Na ovaj način su zadovoljeni svi kriterijumi jednog, za čovega zdravog, a za prirodu bezopasnog proizvoda čija je ambalaža jednostavna za rukovanje i skladištenje, a ujedno prepoznatljivo dizajnirana i informativno sadržajna.

Podelite ovaj tekst:

Upišite ovde

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.