Zaštita životne sredine

Čuvamo ono što nam najviše daje

Imlek ima integrisani menadžment sistem u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO14001:2004 i OHSAS 18001:2007. U svom poslovanju veliku pažnju posvećujemo zaštiti životne sredine i poštovanju svih akata zakonske regulative i imamo uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine od 2012. godine, što je potvrđeno dobijanjem sertifikata za sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004.

Potrošnja vode (L/L prerade)

Godina200720162016 vs 2007
Potrošnja vode4.1773.87-7.35

Potrošnja gasa (m3/L prerade)

Godina201120162016 vs 2011
Potrošnja vode0.0190.017-10.53

Potrošnja električne energije (kWh/L prerade)

Godina201120162016 vs 2011
Potrošnja električne energije0.090.12033.3

Potrošnja električne energije (kWh/L prerade)

Godina2007201220162016 vs 2012
Količina otpada0.0040.0080.005- 37.5
% recikliranog39.1460.6073.4821.25

Poslednje u nizu stalnih inovacija kojima kompanija Imlek smanjuje svoj uticaj na životnu sredinu, jesu Eko čepovi i ambalaža biljnog porekla.

Eko čepovi sada su neodvojivi deo Imlek proizvoda koje pakujemo u Tetra Pak Tetra Top ambalažu, a najvažnije je to što olakšavaju sakupljanje ambalaže i time smanjuju količinu plastičnog otpada jer se čepovi više ne gube. Stopa recikliranja je viša, zagađenje manje, a prirodni resursi mnogo očuvaniji.

Postali smo prvi proizvođač mleka u Srbiji koji koristi Tetra Pak ambalažu biljnog porekla. To znači da su pakovanja do 85% biljnog porekla, što smanjuje emisiju ugljen-dioksida i naše ambalaže čini reciklabilnijim. Ova pakovanja poseduju takođe Bonsucro, Carbon Trust i FSCTM sertifikate.

Odgovorno ponašanje prema životnoj sredini decenijama je jedan od stubova politike Imleka i sprovodi se primenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. Godine 2009. učestvovali smo u projektu „Čistija proizvodnja“ pod pokroviteljstvom UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), koji podrazumeva proces proizvodnje sa maksimalnom racionalizacijom utrošaka sirovina i svih korišćenih energenata.

U cilju poboljšanja učinka naših procesa u zaštiti životne sredine, i usaglašavanja sa zahtevima zakonske regulative, konstantno planiramo nove projekte, mere i aktivnosti i radimo na njihovoj realizaciji. Timski rad, uključenost, osećaj vlasništva nad procesima i podrška od strane svih zaposlenih obezbeđuju ostvarenje ciljeva i politike Imleka. Merimo i preispitujemo ostvarenje postavljenih ciljeva, ali uvek i postavljamo nove, kako bi sva naša poboljšanja bila kontinuirana i neprekidna.

Imlek je posvećen zaštiti životne sredine i radi na smanjenju karbonskog otiska, što je mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, a izražava se u tonama (ili kilogramima) ekvivalenata ugljen-dioksida. Prate se svi nivoi emisija i radi se na njihovom realnom smanjenju.

Ambalaža ima značajnu ulogu u održavanju vrhunskog kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda. Uzimajući u obzir količinu ambalaže koju koristimo, taj aspekt poslovanja ima značajan uticaj na životnu sredinu, pa radimo na smanjenju uticaja ambalaže u svakoj od faza životnog ciklusa: izradi, recikliranju, odlaganju. Krajnji cilj nam je, uz smanjenje generisanja otpada, i zatvaranje kruga recikliranja. Vodi se evidencija o svim vrstama otpada koji se generiše na našim proizvodnim lokacijama, kao i o ambalažnom otpadu nastalom nakon konzumacije naših proizvoda. Sav otpad predaje se ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom.

Imlek radi na stalnom unapređenju zaštite životne sredine definišući ciljeve i projekte, ali i organizujući obuke za svoje zaposlene radi stalnog podizanja njihovog nivoa svesti kada je reč o ovoj temi.

Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.