Misija i vizija

Znamo šta želimo i koliko možemo

Misija: Obezbeđujemo zdrave, ukusne i hranljive proizvode za svoje potrošače, da bismo podigli svest o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane.

Vizija: Izrašćemo u kompaniju sa snažnim i priznatim evropskim brendovima, koju pokreću potrebe i želje potrošača, a pre svega kvalitetna ishrana i zdrav način života.

Politika: Kao kompanija koja se opredelila da zadrži lidersku poziciju u regionu u oblasti mlekarske industrije, AD Imlek odlučno sprovodi sledeće:

 • ispunjava iskazane i neiskazane zahteve potrošača održavanjem visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda;
 • svojim kupcima obezbeđuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i poboljšanjem usluga koje im pruža;
 • neprekidno unapređuje sisteme upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
  • prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svih naših proizvoda, procesa, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;
 • razvija partnerske odnose sa svojim isporučiocima, birajući ih tako da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu;
 • unapređuje i razvija farme podizanjem nivoa znanja kod farmera, u cilju obezbeđenja dovoljnih količina sirovog mleka čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolje najviše svetske standarde;
 • stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu, kao i na njihovoj motivaciji za uspešan, bezbedan i efikasan rad;
 • planira i upravlja svim procesima na način koji omogućava ispunjenje ciljeva, sa najnižim mogućim troškovima, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, kao i svih onih koji se nađu na lokacijama AD Imleka;
 • identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapređenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagađenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom;
 • razmatra mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i informiše ih o sopstvenom opredeljenju u pogledu ove politike, u skladu s kojom svi zaposleni obavljaju svoje aktivnosti i za njih snose odgovornost.
Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.