Moja Kravica
ambalaža čuva prirodu!

Kravica

Saznajte od čega su napravljena Moja Kravica pakovanja

Moja Kravica ambalaža - naš i vaš dobar izbor

Odluke koje svakodnevno donosimo važne su kako za nas, tako i za okolinu i celu planetu. Izdvajamo ključne razloge zbog kojih nova Moja Kravica Tetra Pak ambalaža predstavlja dobar izbor:

1 Smanjuje emisiju CO2

Zato što je napravljena od drvenih vlakana i tako doprinosi manjem emitovanju ugljen dioksida u prirodi.

2 Doprinosi održivosti

Zato što u proseku sadrži više
od 70% kartona iz šuma kojima
se odgovorno upravlja, a koje
neprekidno rastu, i u kojima
nova stabla zamenjuju ona
posečena.