eko-cep

Novi neodvojivi čepovi na Tetra Pak Tetra Top ambalaži, kao podrška smanjenju plastike za jednokratnu upotrebu.

first-fold

Inovacija koja doprinosi očuvanju životne sredine - neodvojivi čep

Kompanija Imlek uvela je neodvojive čepove koji su pričvršćeni za bocu i tokom upotrebe u cilju očuvanja životne sredine, efikasnijeg sakupljanja ambalaže, smanjenja plastičnog otpada i broja čepova koji se gube.

Takodje, EU donela je direktivu o plastici za jednokratnu upotrebu koju su svi proizvođači na EU tržištu u obavezi da poštuju i postupaju u skladu sa njom od jula 2024. godine.

Neodvojivi čepovi jednostavni su za upotrebu

Neodvojivi čepovi su dizajnirani da ostanu pričvršćeni za ostatak pakovanja prilikom otvaranja, ali i tokom same konzumacije proizvoda.

infografik-1 infografik-2 infografik-3 infografik-4

Benefiti

Svesni velikog ekološkog izazova sa kojom se susrećemo pokrenuli smo projekat koji će uticati pozitivno na svest potrošača i na ekološku sredinu

Neodvojivi zatvarači omogućavaju da se čepovi i boce skupljaju zajedno, što olakšava i ubrzava proces recikliranja.

recycle

Povećanje stope recikliranja

Kada čepovi ostaju pričvršćeni za ambalažu, proces recikliranja postaje efikasniji.

barrel

Očuvanje prirodnih resursa

Reciklažom plastičnih čepova smanjuje se upotreba resursa poput nafte i prirodnog gasa koji se koriste za njihovu proizvodnju.

water

Smanjenje zagađenja životne sredine

Odvojeni čepovi često završe u prirodi, gde mogu naneti štetu biljnom i životinjskom svetu.

trash-can

Smanjenje otpada

Korišćenje neodvojivih čepova na ambalaži sprečava da čepovi završe kao otpad.

IMLEK proizvodi sa neodvojivim čepom

Nove čepove pronaći ćete na svim proizvodima koje pakujemo u Tetra Pak Tetra Top ambalažu, a u okviru brendova Moja Kravica, Balans+, Balans Imuno, Balans+ obrok i Jogood.

product