Imlek
23.05.2018.
Nacrt plana podele
23.05.2018.
Predlog odluke o izmenama statuta
23.05.2018.
Predlog osnivačkog akta
29.12.2017.
Statut Akcionarskog društva
13.10.2017.
Obavešenje o statusnoj promeni pripajanja
13.10.2017.
Nacrt ugovora o pripajanju AMC001 i AMC003 Imleku
21.09.2016.
Ugovor o pripajanju - Imlek i Niška mlekara
12.08.2016.
Informacija o donetim odlukama i rezultatima glasanja na vanrednoj skupštini akcionara AD Imlek
19.07.2016.
Sazivanje skupštine akcionara
19.07.2016.
Skupština - predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva
19.07.2016.
Skupština - predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
20.06.2016.
Informacija sa Skupštine održane 17.06.2016
25.05.2016.
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu
18.05.2016.
Godišnji izveštaj za 2015. godinu
18.05.2016.
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu
18.05.2016.
Godišnji izveštaj za 2014. godinu
18.05.2016.
Godišnji izveštaj za 2013. godinu
18.05.2016.
Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu
18.05.2016.
Obaveštenje o utvrđivanju cene akcija
18.05.2016.
Izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu
16.05.2016.
Formular za glasanje 17.06.2016.
16.05.2016.
Skupština - predlog - Verifikacija zapisnika
16.05.2016.
Skupština - predlog - Odluka o prinudnom otkupu akcija
16.05.2016.
Skupština - predlog - Finansijski izveštaj AD Imlek za 2015. godinu
16.05.2016.
Skupština - predlog - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
16.05.2016.
Skupština - predlog - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
16.05.2016.
Assembly - proposal - Financial report for 2015.
16.05.2016.
Skupština - predlog - Odluka o isplati dividende
16.05.2016.
Skupština - predlog - izveštaj Nadzornog odbora
16.05.2016.
Skupština - predlog - izmene Statuta
2
Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal