Imlek
00 / 00
|

Misija i vizija

Misija: Obezbeđivanje zdravih, ukusnih i hranljivih proizvoda potrošačima, u cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane. Vizija: Ekspanzija u kompaniju sa snažnim i priznatim evropskim brendovima, koju pokreću potrebe i želje potrošaća, a pre svega kvalitetna ishrana i zdrav način života. Politika: Kao kompanija koja se opredelila da zadrži lidersku poziciju u regionu u oblasti mlekarske industrije, AD Imlek odlučno sprovodi sledeće:

• ispunjava iskazane i neiskazane zahteve potrošača održavanjem visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda;

• svojim kupcima obezbeđuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i poboljšanjem usluga koje im pruža;

• neprekidno unapređuje sistem upravljanja: kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;

• prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svih naših proizvoda, procesa, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;

• razvija partnerske odnose sa svojim isporučiocima, birajući ih tako da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu;

• unapređuje i razvija farme, podizanjem nivoa znanja kod farmera, u cilju obezbeđenja dovoljnih količina sirovog mleka, čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolje najviše svetske standarde;

• stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu, kao i na njihovoj motivaciji za uspešan, bezbedan i efikasan rad;

• planira i upravlja svim procesima na način koji omogućava ispunjenje ciljeva, sa najnižim mogućim troškovima, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, kao i svih onih koji se nađu na lokacijama AD Imleka;

• identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapređenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagađenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom;

• razmatra mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i informiše ih o sopstvenom opredeljenju u pogledu ove Politike, u skladu s kojom svi zaposleni obavljaju svoje aktivnosti i za njih snose odgovornost.

Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal