Izveštaji

13. Okt 2017 Nacrt ugovora o pripajanju
13. Okt 2017 Obaveštenje poveriocima
21. Sep 2016 Ugovor o pripajanju - Imlek i Niška mlekara
12. Avg 2016 Informacija o donetim odlukama i rezultatima glasanja na vanrednoj skupštini akcionara AD Imlek
19. Jul 2016 Sazivanje skupštine akcionara
19. Jul 2016 Skupština - predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva
19. Jul 2016 Skupstina - predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
20. Jun 2016 Informacija sa Skupštine održane 17.06.2016
25. Maj 2016 Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu
18. Maj 2016 Godišnji izveštaj za 2015, godinu
18. Maj 2016 Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu
18. Maj 2016 Godišnji izveštaj za 2014. godinu
18. Maj 2016 Godišnji izveštaj za 2013. godinu
18. Maj 2016 Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu
18. Maj 2016 Obaveštenje o utvrđivanju cene akcija
18. Maj 2016 Izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu
16. Maj 2016 Formular za glasanje 17.06.2016.
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Verifikacija zapisnika
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Odluka o prinudnom otkupu akcija
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Finansijski izveštaj AD Imlek za 2015 godinu
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2015 godinu
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015 godinu
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Finansijski izveštaj za 2015 godinu
16. Maj 2016 Skupština - predlog - Odluka o isplati dividende
16. Maj 2016 Skupština - predlog - izveštaj Nadzornog odbora

Pages